Pengasihan Dengan Memakai Rokok

PANTURAPOS - Pengasihan ini snagat cocok bila yang melakukan seorang perokok. Menarik kecintaan seseorang dengan rokok itu dapat dilakukan menghembuskan asap rokok kepada orang yang dimaksud.

Bagi cewek dapat melakukanya dengan memberi rokok kepadanya agar dihisap. Tetapi kalau orang yang akan di “ Pelet “ dengan pengasihan ini, maka “hembuslah” ia dengan asap rokok yang telah di isi dengan “pengasihan” ini.

Cara melakukanya adalah sebagai berikut :

-          Ambilah sebungkus rokok yang paling disukai dia jenis rokok saja.

-          Sebelum rokok di isi pengasihan berkatalah dalam hati :

“ Ya Allah, dengan berkah yang terkandung dalam ayat ini semoga orang yang bernama : .................binti............... (sebut nama si dia dan nama orang tuanya) mau mencintaiku


-          Setelah itu sebungkus rokok yang telah dibuka tadi dibacakan ayat dibawah ini 41 kali. Setiap kali bacaan ditiupkan kedalam rokok tadi

“Asallahu an yakuffa baksal ladziina kafaruu,wallahu asyaddu baksauw wa asyaddu fankiilaa”.

Artinya :
Mudah mudahan Allah menolak serangan orang orang yang kafir itu allah amat besar kekuatan amat keras siksanya

Petikan dari surat Al-Qur’an surat AN-NISA’-84
.
Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini terkadang berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dipegang oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal ini, Anda dapat menghubungi kami disini.

Recent Post